مقالات

مقالات

کرتین وال چیست ؟

کرتین وال در واقع یک سازه ساختاریاست و معمولاً برای نگهداری سازه ساختمان و بخش خارجی نما استفاده می شود. در نمای خارجی با کرتین

مشاهده بیشتر »