پروژه ها

هتل ملل
وسعت : 24000 متر مربع
ساختمان المهدی
وسعت : 1350 متر مربع
بیشتر
بیمارستان شهدای تجریش
وسعت : 6000 متر مربع بلوک A و B
بیشتر
ساختمان صبا نفت 4
وسعت : 8300 متر مربع
بیشتر
ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی (ره)
وسعت : 4500 متر مربع
بیشتر
ایستگاه مترو شهر جدید هشتگرد
وسعت : 4300 متر مربع
بیشتر