پروژه ها

1400-01-21-Melal Hotel-Exterior-Night-Arezou-11
هتل ملل
وسعت : 24000 متر مربع
بیشتر
po04-a
ساختمان المهدی
وسعت : 1350 متر مربع
بیشتر
po06
بیمارستان شهدای تجریش
وسعت : 6000 متر مربع بلوک A و B
بیشتر
po03-a
ساختمان صبا نفت 4
وسعت : 8300 متر مربع
بیشتر
po02
ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی (ره)
وسعت : 4500 متر مربع
بیشتر
po022-2
ایستگاه مترو شهر جدید هشتگرد
وسعت : 4300 متر مربع
بیشتر