ضوابط و قوانین طراحی نما

طراحی نما یکی از مهمترین و اصلی ترین عناصر برای ساختمانهای مسکونی است. از آنجا که نمای ساختمان ها سازنده بدنه شهری هستند؛ در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان ، قوانین و مقررات خاصی در رابطه با شکل ظاهری و بدنه شهر وضع شده است. به همین دلیل ، در تهران ، موضوع چیدمان نماهای شهری با توجه به ضوابط طرح تفصیلی تهران مورد توجه ویژه معاونت شهرسازی و معماری قرار گرفته است. به همین دلیل ، تلاش ها برای ساماندهی نماهای شهری منجر به تشکیل کمیته نما و اقدامات برای اخذ تأیید کمیته نما شده است.

در سالهای اخیر ، در اداره شهرسازی و کنترل ساخت و ساز شهرداری تهران ، به منظور زیباسازی منظر شهری ، به کلیه مالکان در دست ساخت هشدار داده است که فرم تأیید نما را از دفتر شهرسازی در در صورت هرگونه تغییر در نما. منطقه و سپس برای تصویب نهایی به کمیسیون طراحی شهری مراجعه کنید.

قوانین در مورد کمیته نما در این مقاله با پنام نما همراه باشید

 

-اهداف و اهمیت تاییدیه کمیته نما:

نمای مدرن آپارتمان

با توجه به مسائل مطرح شده و تاثیر گذاری طراحی نمای ساختمان بر سیمای شهر، به صورت تیتر وار می توان مسائل زیر را از مهم ترین عوامل اهمیت تاییدیه کمیته نما دانست:

1-ارتقا کیفی سیما و منظر شهر

2-ساماندهی نماهای شهری و جلوگیری از ایجاد بی نظمی های دیداری

3-افزایش کیفیت ساخت و سازهای شهری

4-تقویت مشارکت عمومی و مردمی جهت افزایش کیفیت فضاهای شهری

-مدارک تاییدیه کمیته نما:

1-کپی پروانه صادره در خصوص بنای در حال توسعه (در صورتی که در مرحله ساخت باشد)

2-تصاویری از بنای در حال توسعه (در صورتی که در مرحله ساخت باشد) فایل jpg

3-تصاویری از بناهای همجوار تا دو پلاک و ابنیه شاخص محله. فایل jpg

4-تصاویر جانمایی طرح پیشنهادی (3D / سه بعدی) در میان تصاویر بناهای همجوار تا دو پلاک. فایل jpg

5-بیان منطق طرح پیشنهادی نما در قالب چند گزاره کلیدی، تصویر یا کروکی. فایل jpg

6-نقشه سایت پلان جانمایی طرح پیشنهادی در میان بناهای همجوار (مقیاس 200/1 یا 500/1) به همراه فایل Cad

7-نقشه های نماهای تمام جبه های قابل رویت از معبر (مقیاس 200/1 یا 100/1) به همراه جدول مشخصات مصالح نما. فایل Cad و Pdf

8-تصاویر سه بعدی رنگی از طرح پیشنهادی از کلیه نماهای قابل رویت از معبر. فایل jpg

9-تصاویر سه بعدی رنگی از نمای شب طرح پیشنهادی و نقشه نورپردازی نما الزامی برای بناهای دارای کاربری مختلط (تجاری، اداری و مسکونی) و یا واقع در معابر اصلی شهر. فایل jpg و Cad

10-نقشه های معماری مصوب (مقیاس 200/1 یا 100/1) فایل Cad

11-نقشه های جزئیات اجرایی نما و عناصر الحاقی نما (مقیاس 20/1 یا 50/1) شامل تیپ بندی در و پنجره، تابلوها، نرده ها، ستون ها، سایبان، خط آسمان بنا و … فایل Cad و Pdf

12-نقشه های جزئیات اجرایی نما و عناصر الحاقی نما (مقیاس 20/1 یا 50/1) شامل جزئیات اجرایی اتصالات نما در برش های طولی و عرضی و … فایل Cad و Pdf

13-CD حاوی کلیه فایل ها و اسناد یاد شده در بندهای فوق

تبصره 1: تمامی مدارک با مهر و امضای طراح معمار، ناظر و مجری ساختمان ارائه گردند.

تبصره 2: جلسه دفاع از طراحی نما ، با رزرو وقت قبلی و حضور طراح نما انجام می گردد.

-زمان اخذ تاییدیه کمیته نما:

مهم ترین عامل در تعییت زمان اخذ تاییدیه کمیته نما ، میزان انطباق سلیقه طراح و کارفرما با چهارچوب و اسلوب طراحی نمای مورد قبول در کمیته نما است. به طور معمول جلسات کمیته نما به صورت هفتگی برگزار می شود. نحوه کار به این صورت است که معمولا برای ارائه اولیه و دفاع از طرح، نیاز به نوبت گیری است و برای جلسات ارائه اصلاحیه ها، نیاز به نوبت گیری نیست.

با توجه به تجربه های متعدد اخذ تاییدیه کمیته نما در دفتر راستا، اکثر پروژه های نمای مدرن که تغییر کارفرما روی طرح ارائه شده کم باشد؛ در یک یا نهایتا دو جلسه، تاییدیه نما اخذ می گردد.

در متن آیین نامه و ضوابط طراحی نما . منظر شهری، اشاره مستقیم به میزان خروجی جزئیات نمای ساختمان از حد مالکیت، اشاره نشده است. نکاتی که در این زمینه مطرح شده است به شرح زیر است:

. ممنوعیت ایجاد هرگونه اختلاف سطح (لبه، پله، سکو و …) در سطح پایین نما (در خط زمین)

. ممنوعیت ایجاد هرگونه پیش آمدگی فضای ورودی در معبر عمومی

. پیش آمدگی عناصری همچون، لبه پنجره ها، قرنیز و قاب سازی های مجاز در فضای معبر عمومی، بیش از 10 سانتی متر نباشد.

. عدم استفاده از بازشوهای با اشکال هندسی متفاوت و نامانوس در نما

محدودیت های موجود در زمینه فرم، مصالح و رنگ از دید آیین نامه و ضوابط طراحی نما به شرح زیر است:

. عدم استفاده ازنماهاي تمام شيشه اي يا تمام فلزي

. عدم استفاده از رنگهاي نا متعارف و نا همگون درنماي ساختمان

. پرهيز از بكارگيري مصالح متعدد در نماي ساختمان (حداکثر 4 نوع)

. عدم استفاده از فرمهاي نا متعارف و نامأنوس (نظيركشتي،مجسمه،ميوه هاو … )در طراحي و احداث بناها

. پرهیز از بکارگیری مصالح برنده یا شکننده، در طبقات همکف و اول، در محدوده ای که در تماس فیزیکی با انسان قرار می گیرد. ( از قبیل فلز و …)

. ضرورت استفاده از مصالح با دوام و مانا و مقاوم در مقابل فرسایش و آلوده شدن در نما و همجواری با محورها، معابر و یا ساختمان های خاص (از قبیل سنگ های مقاوم)

. ضرورت هماهنگی رنگ غالب نما، با رنگ ابنیه همجوار (در صورت برخورداری از کیفیت مناسب)

. پوشاندن درز انقطاع بین دو ساختمان، با مصالح متناسب با نما

1-نحوه تقسیم بندی ها در طراحی نما به چه صورت می تواند باشد؟

در متن ضوابط طراحی نما و منظر شهری، توصیه روشنی برای چگونگی تقسیم بندی ها در نمای ساختمان ، مطرح نشده است. اما به صورت تجربی می توان به موارد زیراشاره کرد:

طراحی نما و تقسیم بندی ها و جزئیات نما در طبقات همکف تا سوم باید بر اساس نزدیکی به تناسبات انسانی باشد.

تقسیم بندی و جزئیات می بایست متناسب با نمای مجاور باشد. به این نحو که افقی و یا عمودی بودن تقسیم بندی های نما نباید به صورت غیر معمول با همسایگان مجاور متفاوت باشد.

در عین هماهنگی با طبقات، نمای همکف می بایست متفاوت از دیگر طبقات طراحی گردد.

تفکیک فضای ورودی سواره و پیاده باید به وضوح انجام شود.

نمای مدرن ساختمان

شرایط استفاده از بام بنا (روف گاردن) برای زیبا سازی نمای ساختمان چیست؟

به طور کلی استفاده از فصای سبز در بام برای زیبا کردن طراحی نما ، امری روتین و پر تکرار است. همانطور که در طراحی نما و بام بنای ساختمان مسکونی پاسداران هم دیده می شود؛ طراحی فضای سبز بام به نحوی که در نما مشخص باشد؛ بسیار چشم گیر و تاثیر گذار در دید افراد بیننده است.
متاسفانه در برخی از مناطق شهرداری برای فضای سبز در تراز خط

آسمان، طراحی بام بنا را از طراح درخواست می کنند که طبعات آن ارجاع
آسمان، طراحی بام بنا را از طراح درخواست می کنند که طبعات آن ارجاع
پرونده به شهرسازی و اجبار به اخذ مجوز بام بنا و پرداخت فیش برای بام است که در این موارد، کارفرما از نشان دادن فضای سبز در طرح ارائه شده به کمیته نما، ممانعت به عمل می آورد.

در آیین نامه طراحی نما نیز نکاتی درباره طراحی بام بنا ذکر شده است که به شرح زیر می باشد:

. ممنوعیت تعبیه هرگونه عناصر تاسیساتی (از قبیل ونت ها، دودکش ها و …) در بام بدون پوشش مناسب، به صورتی که از معابر جانبی قابل رویت باشد.

. ضرورت هماهنگی خط پیشانی ساختمان، پیش َآمدگی و تراز بام با ساختمان های همجوار.

. ضرورت هماهنگی فرم، نما، رنگ و شکل غالب بام، با ویژگی های معماری تهران.

. ضرورت پیش بینی تدابیری همچون آبچکان برای بام، به نحوی که از لغزش آب بر روی نما و ایجاد لکه جلوگیری شود.

ضوابط طراحی نما

1-امکان درج نوشته و اجرای تجهیزات تاسیساتی بر روی نما وجود دارد یا خیر؟

در ضوابط طراحی نما ،سر فصل ملحقات ، مسائلی راجع به عناصر تاسیساتی و تابلو مطرح شده است که به شرح زیر می باشد:

. ممنوعیت طراحی و اجرای هرگونه تجهیزات تاسیساتی به طور نمایان در نمای اصلی، جانبی و جداره های شهری.

. عدم درج هرگونه نوشته بر روی نمای ساختمان مازاد بر آنچه که در نقشه های مصوب مجاز بوده است.

. عدم استفاده از علائم و نمادهایی که اشاعه دهنده تفکرات ضد دینی و ضد فرهنگی باشد.

. ضرورت طراحی، اجرا و نصب کلیه عناصر مربوط به تاسیسات ساختمان اعم از مکانیکی، الکتریکی و نظایر آن در مکان هایی که در معرض دید از معابر عمومی قرار نگیرند.

. ضرورت طراحی محل تابلو در طراحی نمای ساختمان

5 2 رای ها
به این مقاله امتیاز دهید
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علی قربانی

بسیار مطلب مفیدی بود لطفا در مورد طراحی نما هم مطلب بگذارید