ساختمان گراد

ساختمان گراد

کارفرما: شرکت گراد

موقعیت : میدان فاطمی

وسعت : 250 متر مربع

ورق کامپوزیت

سمنت برد

زمان پروژه : 1389 – 1390