بیمارستان شهدای تجریش

بیمارستان شهدای تجریش

کارفرما: مجموعه شهید رجائی

موقعیت : تهران

وسعت : 6000 متر مربع بلوک A و B

سرامیک با روش نصب visible          

زمان پروژه : 1399