ایستگاه مترو شهر جدید هشتگرد

ایستگاه مترو شهر جدید هشتگرد

  • کارفرما: شرکت آتیه نما
  • موقعیت : شهر جدید هشتگرد
  • وسعت : 4300 متر مربع
  • کرتین وال
  • هندریل
  • شیشه اسپایدر

زمان پروژه : 1396 – 1398